ข่าว เพชรบูรณ์

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์นาง จรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ พาคณะทำกุศล สวดมนต์ทำวัตรเย็นร่วมกับพระสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

27กุมภาพันธ์ 2562 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์นาง จรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ พาคณะมาทำกุศล สวดมนต์ทำวัตรเย็นร่วมกับพระสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และฟังพระธรรมเทศนา ขณะรอเข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก ..อนุโมทนาบุญกับทุกๆคนด้วยกัน