ข่าว ปัตตานี

10 องค์กรผู้นำปัตตานี (SEPAKAT PATANI] จัดระดมทุนเพื่อเด็กกำพร้าในจังหวัดปัตตานี

10 องค์กรผู้นำปัตตานี (SEPAKAT PATANI] จัดระดมทุนเพื่อเด็กกำพร้าในจังหวัดปัตตานี แข่งขันฟุตบอลการกุศล ระดมทุนจัดเลี้ยงอาหาร พร้อมมอบเงินให้แก่เด็กที่กำพร้า(พ่อ) จำนวน 1,500 คน

วันที่ 27 กพ. 67 ผู้สื่อข่าวปัตตานีรายงานว่า องค์กรผู้นำจังหวัดปัตตานี (SEPAKAT PATANI) 10 องค์กร คือ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมาคมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดปัตตานี สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ชมรมตาดีกาจังหวัดปัตตานี ชมรมผู้อำนวยการโรงเรียน สพฐ/สพมจังหวัดปัตตานี ชมรมสถาบันการเงิน/นักธุรกิจจังหวัดปัตตานี ชมรมแพทย์/พยาบาลมุสลิมจังหวัดปัตตานี และชมรมคณาจารย์มุสลิมมหาวิทยาสงขลานครินทร์ปัตตานี/มหาวิทยาลัยฟาตอนี ร่วมแถลงข่าวระดมทุนเพื่อเด็กกำพร้า 1500 คน ณ สนามฟาตอนีสเตเดี้ยม อ.เมือง จ.ปัตตานี
อิสลามส่งเสริมให้มนุษย์มีความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ที่ยากจน ผู้ตกทุกข์ได้ยากและผู้ที่อ่อนแอกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เด็กกำพร้า” ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากจน ขัดสน ขาดอาหารการกิน ขาดโอกาสทางการศึกษา และอื่นๆ ที่จะหล่อหลอมให้เติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพ การช่วยเหลือต่อเด็กกำพร้าจึงเป็นความรับผิดชอบสำหรับมุสลิมทุกคนที่มีความสามารถ โดยอัลกุรอานและชุนนะห์ของท่านนปีได้ให้ความสำคัญต่อการอุปถัมภ์และให้ความสนใจต่อเด็กกำพร้า ให้รักษาสิทธิและให้ความเมตตาเอ็นดูต่อเด็กกำพร้า แม้ว่าขาดพ่อไป แต่ยังมีพี่น้องมุสลิมอีกมากมายที่เปรียบเสมือนพ่อ คอยดูแลเมตตา โดยผู้ที่กระทำเช่นดังกล่าวจะได้รับผลบุญมากมาย
ดังเช่นหะดิษที่มีใจความว่า ท่านรอชูลุลลอฮฺ (ซ.ล.) กล่าวว่า “ฉันกับผู้ให้การอุปถัมภ์เด็กกำพร้าจะอยู่ด้วยกันในสวรรค์ดังเช่นนี้ แล้วท่านก็ชูนิ้วชี้และนิ้วกลางขึ้นห่างกันเล็กน้อย” และรายงานจากอิบนิอับบาส จากท่านนบี (ซ.ล.) กล่าวว่า “ผู้ใดก็ตามที่เอาเด็กกำพร้าไปเลี้ยงอาหาร อัลลอยก็จะให้เขาได้รับสวรรค์อย่างแน่นอน ยกเว้นเขากระทำความผิดที่มิอาจให้อภัย”

จากความสำคัญของเด็กกำพร้า องค์กรผู้นำจังหวัดปัตตานี (SEPAKAT PATANI) 10 องค์กร ได้จัดโครงการมหกรรมระดมทุนเพื่อเด็กกำพร้าในจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567 ด้วยการจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลการกุศลระดมทุนเพื่อเด็กกำพร้าในจังหวัดปัตตานี จัดเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าพร้อมมารตา จำนวน 150 โต๊ะ ส่งมอบเงินแก่เด็กกำพร้า (พ่อ) ในจังหวัดปัตตานี จำนวน 500 คน รายละ 1,000 บาท โดยการแข่งขันฟุตบอลกุศลเพื่อเด็กกำพร้าพ่อในจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2567 ณ สนามฟาตอนีสเตเดียม จำนวนทีมแข่งขัน 48 ทีม ได้แก่ รุ่นอายุ 35 – 49 ปี 24 ทีม และรุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป 24 ทีม โดยการเข้าร่วมแช่งขันฟุตบอลการกุศลในครั้งนี้ไม่มีค่าสมัคร แต่ขอสนับสนุนทีมละ 5,000 บาท เพื่อช่วยเด็กกำพร้า 5 คน ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประธานรัฐสภา รมว.ยุติธรรม จุฬาราชมนตรี สส.ปัตตานีทั้ง5 คน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดปัตตานี

กิจกรรมระดมทุนจัดเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าพร้อมมารดา จำนวน 150 โต๊ะๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 450,000 บาท โดยเสนอให้ชาวปัตตานีหรือจังหวัดใกล้เคียงเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า1 โต๊ะเด็กกำพร้า 4 – 5 คน กิจกรรมมอบเงินแก่เด็กกำพร้า (พ่อ) ในจังหวัดปัตตานี จำนวน 500 คน คนละ 1,000 บาท โดยส่งมอบเงินในช่วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฏอน พร้อมร่วมละศีลอด
ดร.แวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้า เป็นความรับผิดชอบสำหรับมุสลิมทุกคนที่มีความสามารถ โดยอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบี ได้ให้ความสำคัญต่อการอุปถัมภ์ ให้ความสนใจ รักษาสิทธิ และให้ความเมตตาเอ็นดูต่อเด็กกำพร้า แม้ว่าขาดพ่อไป แต่ยังมีพี่น้องมุสลิมอีกมากมายที่เปรียบเสมือนพ่อคอยดูแลเมตตา โดยผู้ที่กระทำเช่นดังกล่าวจะได้รับผลบุญมากมาย ขอเรียนเชิญทุกท่าน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ร่วมให้การสนับสนุนงานมหกรรมครั้งนี้ โดยสามารถเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลการกุศล ระดมทุนจัดเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าพร้อมมารดา และร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารอิสลาม ชื่อบัญชี :”Sepakat Pattni 10 Organisasi เพื่อลูกกำพร้า (ANAK YATEEM PATTANI)” เลขที่บัญชี 103-1-36031-1 รายได้จากกิจกรรมจะมอบเป็นเงินทุนช่วยเหลือแก่เด็กกำพร้าพ่อในจังหวัดปัตตานี จำนวน 1,500 คน

“กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อรักษาความรู่สึกและยกระดับเด็กกำพร้าให้มีความเท่าเทียม เป็นปัญหาที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ การตั้งองค์กรนี้เพื่อช่วยเหลือสังคมอยู่แล้ว ทั้งน้ำท่วม ไฟไหม้ ซึ่ง 3 กิจกรรมนี้เพื่อนำเงินไปช่วยเด็กพร้า เงินจากค่าสมัคร การจัดโต๊ะเลี้ยง เงินที่เหลือนำมาช่วยเหลือสังคมและเด็กกำพร้าคนละ 1,000 บาท หลักเกณฑ์คือ ขาดพ่อแม่(เสียชีวิต ) ขาดพ่อ อายุ 12 ปีลงมา และความยากจน ต่อไปจะเปิดโอกาสให้ทุกอายุ การศึกษา” นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีกล่าว
ในการแถลงข่าวมีการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง ทีมปัตตานีเอฟซี และทีมเน็ตไอดอล ผลการแข่งขัน ทีมเน็ตไอดอลชนะ โดยมี พ.ต.อ.ทว สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ให้โอวาทและมอบถ้วยรางวัล

ภาพข่าว/ ตอริก สหสันติวรกุล ปัตตานี