ข่าวเชียงใหม่

รณรงค์ไม่เผารอบสองยังวิกฤติหมอกควัน

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
27-3-62-รณรงค์ไม่เผารอบสองยังวิกฤติหมอกควัน27 มีนาคม 2562 เวลา 0800 น
นางทัศนีย์. ปัญญาศักดิ์. ท้องถิ่นอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ทำการแทนนายอำเภอแม่อาย พร้อมกับนายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศบาลแม่อาย นายถนอม ธนโชติตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง ฯตัวแทน อบต ครบทั้ง7 ตำบล ได้นำองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลทั้ง7แห่งในพื้นที่อำเภอแม่อายนำรถพ่นน้ำและเจ้าหน้าที่ออกเดินรณรงค์ไม่เผารอบที่2โดยออกช่วยกันจนครบทั้ง7ตำบลและให้รถพ่นน้ำขึ้นที่สูงเพื่อทำการลดฝุ่นควันและละอองฝุ่นลง โดยจะทำการรณรงค์ช่วยกันทุกหมู่บ้านใน 7 ตำบล

 

ตำบลสันต้นหมื้อ ตำบลแม่นาวาง ตำบลบ้านหลวง ตำบลแม่สาว ตำบลแม่อาย ตำบลท่าตอน เทศบาลตำบลแม่อาย ในช่วงนี้ยังถือว่าหมอกควันและละอองฝุ่นจากการเผาป่าทั้งของประเทศเพื่อนบ้านและของอำเภอแม่อายยังมีการลักลอบเผาหมอกควันยังสะสมมากขึ้นทุกวัน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเอง ต้องให้ความร่วมมือกันหยุดเผาหรือลักลอบเปาให้หยุดโดยเด็ดขาด และสามารถจับคุมได้มีโทษทั้งจำทั้งปรับ และยังตั้งเงินรางวัลให้กับผู้ที่จับได้5,000บาททันที ในพื้นที่ส่วนของอำเภอแม่อายก็ยังมีการลักลอบเผาป่า และในพื้นที่ประเทศพม่าที่อยู่ติดกับอำเภอแม่อาย นั้นยังเผากันทุกวันและหนักขึ้นทุกวัน ทางอำเภอแม่อายได้รับผลกระทบจากการเผาของประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลกระทบทุกพื้นที่ทั้งอำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ แต่ทาง ท้องถิ่นอำเภอแม่อาย ได้ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลทั้ง7แห่ง ออกรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวและเลิกเผาทั้งในป่าและในที่โล่งเด็ดขาด

https://youtu.be/UcKWQnn_Lkw