ข่าว ร้อยเอ็ด

กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพ “รักษ์ไต อร่อยได้ ไม่ต้องเค็ม” จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 !!

กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพ “รักษ์ไต อร่อยได้ ไม่ต้องเค็ม” จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 !!

วันนี้ (26 เมษายน 2562) เวลา 17.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพ “รักษ์ไต อร่อยได้ ไม่ต้องเค็ม” จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และประชาชนเข้าร่วม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพ “รักษ์ไต อร่อยได้ ไม่ต้องเค็ม” จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง อายุ 35 ปีขึ้นไป เมื่อพบผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อภาวะไตวายเรื้อรัง ก็จะเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป้าหมายในการดำเนินงานดังกล่าวครอบคลุมทุกอำเภอ โดยนำร่องอำเภอละ 1 ตำบล รวม 20 ตำบล จำนวน 1,400 คน โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเปิดตัวโครงการและสร้างกระแสลดการบริโภคเกลือและโซเดียมของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคำขวัญของโครงการคือ “รักษ์ไต อร่อยได้ ไม่ต้องเค็ม”
จังหวัดร้อยเอ็ด และมีกิจกรรมสำคัญคือการเดิน วิ่ง รอบบึงพลาญชัย เพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วไปในการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม

โดยในวันนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 500 คน

ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

///////////////////////
S«※»News.@101»»»»»»»»
ศรีไพร ทูลธรรม รายงานข่าว
สำนักข่าวฯสื่อประจำจังหวัดร้อยเอ็ด