ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด»สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย อำเภอเมืองสรวง:«!!

จังหวัดร้อยเอ็ด»สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย อำเภอเมืองสรวง:«!!
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 26 เมษายน 2560 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางไปมอบถุงยังชีพ สภากาชาดไทย ให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ที่ วัดบ้านหนองหินน้อย ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบถุงยังชีพในครั้งนี้

นายอภิชาต อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอำเภอเมืองสรวง รายงานสถานการณ์ว่า ตามที่อำเภอเมืองสรวงจังหวัดร้อยเอ็ดได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง ในวันที่ 21 เมษายน 2562 ทำให้เกิดวาตภัยครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล 18 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 313 ครัวเรือน ที่ ตำบลหนองหิน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 5 หมู่บ้าน 182 ครัวเรือน เนื่องจากสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสรวง ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรเป็นจำนวนมาก อำเภอเมืองสรวง ได้ประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นการเร่งด่วน ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือราษฎรตามระเบียบกฎหมาย พร้อมทั้งมีส่วนราชการจิตอาสาในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
และ ในเวลา เวลา 15.00 น. นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางไปมอบถุงยังชีพ เป็นจุดที่ 2 ที่ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง ร่วมมอบถุงยังชีพสภากาชาดไทยให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลเมืองสรวง จำนวน 7 หมู่บ้าน 115 ครัวเรือน ตำบลกกกุง จำนวน 4 หมู่บ้าน 14 ครัวเรือน ตำบลหนองผือ จำนวน 1 หมู่บ้าน 1 ครัวเรือน และ ตำบลคูเมืองจำนวน 1 หมู่บ้าน 1 ครัวเรือน พร้อมประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นการเร่งด่วน เช่นเดียวกัน

/////////»»»»»»»»»»»»
S«※»news.101.*ให้เครดิต***
คมกฤช พวงศรีคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด