ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวน เดิน – วิ่ง!! ลดเค็ม เพื่อรักษ์ไต อร่อยได้ ไม่ต้องเค็ม สร้างกระแสและสร้างความตระหนักลดการบริโภคอาหารที่มีรสเค็ม และโซเดียม!!

จังหวัดร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวน เดิน – วิ่ง!! ลดเค็ม เพื่อรักษ์ไต อร่อยได้ ไม่ต้องเค็ม สร้างกระแสและสร้างความตระหนักลดการบริโภคอาหารที่มีรสเค็ม และโซเดียม!!

วันนี้ 26 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการรณรงค์ เดิน – วิ่ง ในโครงการสร้างเสริมสุขภาพ “รักษ์ไต อร่อยได้ ไม่ต้องเค็ม” เพื่อสร้างกระแสและสร้างความตระหนักลดการบริโภคอาหารที่มีรสเค็ม และโซเดียมให้กับประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ เวทีลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย เพื่อลดอัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคไตวายเรื้อรัง ให้ประชาชน สามารถดูแลสุขภาพของตนเองให้มีสุขภาพดี จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น
ดร.นายแพทย์ พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 30,097 ราย ระดับ 3 ขึ้นไป จำนวน 15,290 ราย คิดเป็นร้อยละ50.83 พบจำนวนผู้ป่วยสูงสุดอำเภอเกษตรวิสัยจำนวน 5,185 ราย ต่ำสุดอำเภอทุ่งเขาหลวงจำนวน 148 ราย ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 670 ราย ผู้ป่วยที่ต้องฟอกไต 839 ราย ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตจำนวน 4 ราย และรอการปลูกถ่ายไตจำนวน 60 ราย โรคไตวายเรื้อรังร้อยละ 50 เกิดจากโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไตเสื่อม คือการได้รับเกลือ และโซเดียมปริมาณสูง ดังนั้นจึงต้องรณรงค์สร้างกระแสเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงปัญหาหันมาลดการบริโภครสเค็มลง เพื่อสุขภาพที่ดีของไต “รักษ์ไต ลดเค็ม เน้นไม่ปรุงมาก ไม่ชูรส”
กิจกรรมในครั้งนี้ มีข้าราชการทุกภาคส่วน ประชาชน ร่วมรณรงค์ครั้งนี้ จำนวน 500 คน โดยมีรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ/วัดความดันโลหิต/จัดนิทรรศการให้ความรู้/การรับเสื้อประชาสัมพันธ์และเดินรณรงค์รอบบึงพลาญชัย

///////////////»»»»»»»»»
S«※»news.101.*ให้เครดิต***
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด