ข่าวรัฐสภา

เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย คณะผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ และนางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการของรัฐสภาระดับภูมิภาคว่าด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งทางกฎหมาย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Aryaduta เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย คณะผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ และนางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการของรัฐสภาระดับภูมิภาคว่าด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในกิจกรรมการท่องเที่ยว

จากนั้น เวลา 09.15 – 12.00 นาฬิกา คณะผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับฟังการบรรยายสรุปและการแลกเปลี่ยนทัศนคติ 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. กรอบการคุ้มครองเด็กในอาเซียนจากการใช้ประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศในรูปแบบต่างๆ 2. แนวโน้มการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและระดับสากล และ 3. กฎหมายออสเตรเลีย ในเรื่องเกี่ยวกับการห้ามเดินทางท่องเที่ยวกรณีที่มีการกระทำความผิดทางเพศกับเด็ก
ต่อมาเวลา 13.00 -18.00 นาฬิกา เดินทางไปยังศูนย์พักพิง Pondok Gerasa เพื่อเรียนรู้วิธีการจัดการและกระบวนการการดูแล เยียวยาเด็กและเยาวชนที่เป็นเหยื่อการถูกทารุณกรรม ณ เมือง Tabanan

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน