ข่าวรัฐสภา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ เทศบาลตำบลบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติ ประกอบด้วย พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ พลเอก อรุณ สมตน รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษา และอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการดูแล ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของอำเภอบ้านนาเดิม เทศบาลตำบลบ้านนา โรงเรียนผู้สูงอายุของบ้านนาเดิม และศูนย์เดย์แคร์

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน