Uncategorized

พะเยา อึ้งทึ่ง!! เด็กชาย คน หัวเดียว มี 3 ขวัญ หรือคนโบราฯเรียกว่า ขวัญเงิน, ขวัญทอง และขวัญข้าวขวัญน้ำ “

พะเยา อึ้งทึ่ง!! เด็กชาย คน หัวเดียว มี 3 ขวัญ หรือคนโบราฯเรียกว่า ขวัญเงิน, ขวัญทอง และขวัญข้าวขวัญน้ำ “

ตามการบอกเล่าของคนโบราณเชื่อว่า เด็กที่มี 3 ขวัญ จะเป็นเด็ก อัจฉริยะ มีบุญมาเกิด

วันที่ 27 กันยายน 2561 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ บ้านของนาย นา แก้วคำ อายุ 63 ปี นางแสงคล้าย แก้วคำ อายุ 65 ปีบ้านเลขที่ 423 ซอยแม่ต๋ำเมืองชุม ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งทั้งสองคนมีศักดิ์เป็นปู่และย่าของเด็กชายเสน่ห์ภูมิ น้องภูมิ แก้วคำ อายุ 5 ขวบ นักเรียนชั้นอนุบาล 2โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา ซึ่งเด็กชายเสน่ห์ภูมิ หรือน้องภูมินั้น เป็นเด็กที่เกิดมาไม่เหมือนใคร เชื่อเป็นคนมีบุญมาเกิด เพราะว่าหลังจากเกิดมา แล้ว พบว่าบริเวณตรงกลางศรีษะ หรือกลางกระหม่อม จะมีขวัญ ถึง 3 ขวัญ เป็นวงกลมเหมือนก้นขดหอย อยู่ในบริเวณกลางศีรษะ นับว่า เป็นเรื่องที่แปลก และมักจะไม่เกิดขึ้น กับใคร หาดูได้ยาก ทำให้ เด็กชายเสน่ห์ภูมิหรือน้องภูมินั้น เป็นเด็กคนเดียวในชุมชน หรือในอำเภอเมืองพะเยา ที่มี ขวัญ กลางศรีษะถึง สามขวัญ ซึ่งคนโบราณ จะเรียกบุคคลที่มี 3 ขวัญว่าเป็นบุคคลที่พิเศษ กว่าคนอื่นเพราะคนเดียวมีขวัญสามขวัญ หรือคำโบราณเรียกว่า ขวัญเงินขวัญทอง ขวัญข้าว และขวัญน้ำ ตามความเชื่อ ของคนโบราณ

นางแสงคล้าย แก้วคำ กล่าวว่า น้องภูมิ เกิดวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ปัจจุบันอายุ 5 ขวบ เรียนหนังสือชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา เกิดมา ก็พบว่ามีความแปลก ไม่เหมือนเด็กคนอื่น เลี้ยงง่ายโตไว แข็งแรง ฉลาด เรียนหนังสือเก่ง และที่สำคัญบริเวณบริเวณกลางศีรษะ ของน้องภูมิจะมีขวัญ ติดมา หลังจากคลอด สิงห์สามขวัญ หรือที่เรียกว่า ขวัญเงิน วันทอง และขวัญข้าวขวัญน้ำ จากที่เลี้ยงน้องภูมิมา น้องภูมิจะมี สุขภาพร่างกายแข็งแรงเรียนหนังสือเก่งไม่งอแง เป็นเด็กฉลาดและยังเชื่อว่าได้ เสริม บารมีบุญและเกื้อหนุน ปู่ย่า และพ่อแม่ของน้องภูมิด้วยให้อยู่ดีมีสุขความเป็นอยู่ดีขึ้น

สำหรับน้องภูมิเป็นบุตร ของนาย บุญฤทธิ์ แก้วคำ อายุ 36 ปีและนางจารุนันท์ ถิ่นลำปาง อายุ 35 ปีซึ่งเป็นพ่อและแม่ ของน้องภูมิ และน้องภูมิยังมีน้องสาวอีกคนหนึ่ง ชื่อเด็กหญิง กิ่งกาญจน์ แก้วคำ อายุ 3 ขวบ และได้อยู่รวมกันที่บ้านของตนเองทั้งหมด ซึ่งได้เลี้ยงดูอย่างดีทั้งพี่และน้อง ดังกล่าว