Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ มูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ (เชียงใหม่), อบต.ตะเคียนปม, กำนัน, ผญบ. และประชาชนในพื้นที่ ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. เข้าร่วมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับผู้ป่วยติดบ้าน, ติดเตียง

เมื่อ 26 ก.ย.61, 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ มูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ (เชียงใหม่), อบต.ตะเคียนปม, กำนัน, ผญบ. และประชาชนในพื้นที่ ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. เข้าร่วมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับผู้ป่วยติดบ้าน, ติดเตียง และผู้ที่มีฐานะยากจน ในเขตพื้นที่ ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. จำนวน 25 ชุด มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 10 คน