Uncategorized ข่าว พะเยา

พะเยา ทำนาบัวสร้างรายได้เดือนละมากกว่า 1-2 หมื่นบาท

พะเยา ทำนาบัวสร้างรายได้เดือนละมากกว่า 1-2 หมื่นบาท

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หันมาทำนาบัว โดยการปลูกบัวบาน ในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่เศษ สร้างรายได้ต่อเดือนมากกว่า 1-2 หมื่นบาท โดยในแต่ละวันสามารถเก็บผลผลิตฝักบัวซึ่งกินเมล็ดขาย สามารถสร้างรายได้ แบบวันเว้นวันทั้งดอกและสามารถสร้างรายได้วันละ 700-800บาท

นางรุ่งนภา ชุ่มลือ อายุ 40 บ้านเลขที่ 133/2 ม. 11 บ้านร่องไฮ ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา พร้อมกับลูกชาย ต่างช่วยกันเข้าทำการเก็บผลผลิต ดอกบัวและฝักบัว ที่ตนเองปลูกไว้ ในพื้นที่ประมาณเกือบ 2 ไร่ โดยตนเองจะทำการปลูกทั้งดอกบัวหลวง ที่ใช้สำหรับกินฝักและสำหรับบัวที่ใช้ในการไหว้พระ ซึ่งในแต่ละวันก็จะมีดอกบัวและฝักบัวให้ได้เก็บวันละ ประมาณ 500-1,000 ดอก

โดยนางรุ่งนภา เปิดเผยว่า อาชีพทำนาบัวนั้นเป็นอาชีพดั่งเดิมตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ โดยรับช่วงต่อมาจัดการต่อ ซึ่งมองว่าการทำนาบัวนั้นไม่ยุ่งยากสำหรับพื้นที่นาบัวของตนเองมีประมาณ 1ไร่ เกือบ 2 ไร่ โดยในแต่ละครั้งจะเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบวันเว้นวัน ต่อวันก็จะได้ดอกบัวและฝักบัวประมาณ 500-1,000 ดอก แล้วแต่ช่วงฤดูกาล โดยจะเริ่มเก็บตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งช่วงสายๆ เนื่องจากหากมีแสงแดดมากเกินไปจะทำให้ดอกบัวเหี่ยวและไม่เหมาะต่อการนำไปจำหน่าย สำหรับดอกบัวนั้นหากเป็นช่วงหน้าร้อนตั้งแต่เดือนเมษายน ดอกบัวก็จะเจริญเติบโตได้ดีมีผลผลิตมาก แต่ราคาดอกบัวก็จะลดราคา หากเป็นช่วงฤดูหนาวหรือช่วงนี้ผลผลิตก็จะน้อยลงราคาดอกบัวก็จะเพิ่มสูงขึ้น

ในช่วงเก็บเกี่ยวนั้นก็จะเลือกขนาดดอกบัว 3 ขนาด ตั้งแต่ ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ในส่วนของบัวฝัก การตัดขายนั้นจะขายฝักละ 2-3 บาท และเป็นดอกๆละ 2 บาท โดยที่นาบัวของนาง รุ่งนภา นั้นเมื่อเก็บดอกบัวแล้วก็จำนำมาทำเป็นกำๆ แล้ว ก็จะขับรถไปส่งยังตลาดสดแม่ทองคำ แบบวันต่อวันรายซึ่งสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 10,000-20,000 บาท หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับราคาในแต่ละช่วงผลผลิตของฝักและดอกบัว ซึ่งอาชีพการทำนาบัวนั้นสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้เป็นอย่างดี

สัมภาษณ์…นางรุ่งนภา ชุ่มลือ อายุ 40 บ้านเลขที่ 133/2 ม. 11 บ้านร่องไฮ ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา

https://youtu.be/T6N_aur1hHc