Reporter&Thai Army

#Army Family Take care #Forever ” เธอจะมีฉันเข้าใจเธอทุกวัน “

#Army Family Take care #Forever

” เธอจะมีฉันเข้าใจเธอทุกวัน ” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 นำทหารเสนารักษ์ ชุดช่างตัดผม !!! ปีนขึ้นดอย เยี่ยมเยือนทหารใหม่ อำเภอแม่แตง ที่จะเข้าประจำการ พฤศจิกายน 62 นี้ พร้อมมอบสิ่งของ ย้ำ….จะดูแลเหมือนน้องชาย #เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 พร้อมคณะนายทหารผู้ฝึกทหารใหม่และเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ของหน่วยเดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจพบปะ ครอบครัวและญาติของนายสมหวังหน่อโพ ซึ่งเป็นราษฎร ที่กำลังจะเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 ผลัดที่ 2/60 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นี้นะบ้านเลขที่ 30/1 บ้านปางมะโอตำบลป่าแป๋อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งปัจจุบันนายสมหวัง หน่อโพ ได้อาศัยอยู่กับบิดา มารดา และน้องชาย ก่อนจะเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในเดือนพฤศจิกายน นี้ นายสมหวังฯ ได้ประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมรถยนต์ประจำอู่รถในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีรายได้ต่อเดือน 8000 – 9,000 บาท ด้านครอบครัวประกอบอาชีพทำนาและเก็บใบชา/กาแฟ เพื่อเป็นรายได้ในครอบครัว สำหรับน้องชายของนายสมหวังฯ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภายในชุมชน ซึ่งถือว่านายสมหวังฯ นั้น เป็นเสาหลักของครอบครัว

ทั้งนี้ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 ได้พูดคุยสร้างความเข้าใจกับครอบครัวของนายสมหวังฯ ในเรื่องสิทธิต่างๆ ที่นายสมหวังจะได้รับภายหลังเข้าเป็นทหารกองประจำการแล้ว ตลอดจนหน่วยจะได้เข้ามาดูแลติดตามทุกข์สุขของครอบครัวทหารใหม่ทุกนาย เพื่อให้ทหารใหม่ได้คลายกังวลและสามารถปฏิบัติราชการรับการฝึกได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง อีกทั้งแนะแนวถึงโอกาสความก้าวหน้าถ้าหากสามารถสอบบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบได้ รวมถึงชี้แจงนโยบายที่สำคัญของกองทัพบก ให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนได้รับทราบ และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค, ข้าวสาร, อาหารแห้งให้กับครอบครัวของนายสมหวัง หน่อโพ รวมถึงเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับครอบครัวนายสมหวังฯ และประชาชนภายในชุมชนด้วย

ในการนี้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ได้จัดชุดทหารช่างตัดผมมาบริการตัดผมให้กับเด็กๆ ภายในหมู่บ้านและราษฎรที่มีความสนใจเข้ามาใช้บริการตัดผมในการออกเยี่ยมพบปะครอบครัวทหารใหม่ ผลัดที่ 2/ 2562 นี้ เป็นจำนวนมาก

ฤทธิรณ  ปัญญากาบ  รายงาน