Uncategorized ข่าว เชียงราย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย ร่วมกับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายจัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ย วในเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากเมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย ร่วมกับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายจัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ย วในเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากเมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาว กรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย ร่วมกับนายอัครพล ทองสรวย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย พร้อมทีมงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงราย นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ร่วมกันจัดพิธีต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางมากับสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน 3U8185 เส้นทางบิน กว่างโจว – เชียงราย เป็นปฐมฤกษ์ จากเมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มายังจังหวัดเชียงราย เมื่อเวลา 21.50 น. วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณประตูทางออกสำหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โดยมี คณะผู้บริหารท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยว และมีสื่อมวลชนมาร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยมิตรภาพและไมตรีจิตอันแสนประทับใจ

โดยการให้การต้อนรับผู้โดยสารซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ กว่างโจว – เชียงราย จำนวน 158 คน จากเมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ FD 889 หางโจ – เชียงราย ซึ่งใช้ระยะเวลาในการบินจากต้นทาง 2 ชั่วโมง 15 นาที

นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ สำนักงานเชียงราย กล่าวว่า เที่ยวบินปฐมฤกษ์จากเมืองกว่างโจวมายังจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ เป็นการประสานงานของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานกว่างโจว โดยความร่วมมือของบริษัท CHINA PEACE INTERBATIONAL TOURISM CO.,LTD ซึ่งเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่ในพื้นที่มณฑลกวางตุ้ง และยังเป็นพันธมิตรหลักของสายการบิน SICHUAN AIRLINES ในการส่งเสริมให้มีการเปิดเส้นทางบินจากเมืองกว่างโจวสู่จังหวัดเชียวรายในครั้งนี้อีกด้วย

โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES ได้เปิดเส้นทางบินระหว่างกว่างโจว – เชียงราย ไป-กลับ สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ซึ่งเที่ยวบินปฐมฤกษ์นี้ จะเป็นสัญญาณให้เห็นถึงความเจริญเติบโตด้านธุรกิจการบินเพื่อการท่องเที่ยว ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย

โดยจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญแห่งใหม่ในภูมิภาคนี้ และกำลังได้รับความนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวและดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยการประสานผลักดันจากภาคเอกชนด้วยการใช้จุดแข็งของวัฒนธรรมของคนจีน ความกลมกลืนของเชื้อชาติ และความสอดคล้องของเชื้อสายจากบรรพบุรุษ โดยได้ขยายเส้นทางบินใหม่เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เพิ่มสูงขึ้น และยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายการบินจากฐานปฏิบัติการบินเชียงราย โดยใช้กลไกทางการตลาดประชาสัมพันธ์สร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยว และสร้างแรงจูงใจร่วมกับสายการบินด้วยแพ็คเก็ตราคาพิเศษ ประกอบกับปลุกกระแสเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย ด้วยวัฒนธรรม การกีฬา แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งอาหารไทย บริการนวดแผนไทย รวมทั้งสินค้า และผลไม้สด ของที่ระลึก ซึ่งอยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้ง สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ สำนักงานกว่างโจวได้ติดต่อประสานงานมาให้ทราบถึงความร่วมมือกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว รวมทั้ง กิจกรรมเพื่อการเดินทาวท่องเที่ยวในการเพิ่มเที่ยวบินมายังประเทศไทย โดยขึ้นลงในจุดที่นักท่องเที่ยวสนใจเป็นพิเศษ และอาจเดินทางต่อไปยังจุดหมายอื่น ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมายังประเทศไทยได้ด้วย

การเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศ เมืองกว่างโจวกับจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ ยังจะส่งผลให้เกิดกระแสนิยม และการกระจายตัวนักท่องเที่ยวไปสู่เมืองรองที่มีศักยภาพสูง เข่นที่จังหวัดเชียงราย อีกทั้ง ยังส่งผลต่อการพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาคนี้ ที่จะช่วยการกระจายรายได้ อีกทั้ง การส่งเสริมให้เกิดการจับจ่ายใข้สอยทั้งสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว การมีงานทำ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นของจังหวัดเชียงรายต่อการยอมรับของสาธารณรัฐประชาชนจีนและจากนานาชาติได้พร้อมกันด้วย

การเปิดการบินในเที่ยวบินปฐมฤกษ์นี้ จึงสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เพิ่มสูงขึ้น และยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายการบินจากฐานปฏิบัติการบินเชียงราย โดยใช้กลไกทางการตลาดประชาสัมพันธ์สร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยว และสร้างแรงจูงใจร่วมกับสายการบินด้วยแพ็คเก็ตราคาพิเศษ ประกอบกับปลุกกระแสเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย ด้วยวัฒนธรรม การเป็นเมืองกีฬา หรือ Sport City เมืองแห่งศิลปะ City of Art แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งอาหารไทย บริการนวดแผนไทย รวมทั้งสินค้า อาหารและผลไม้ และของที่ระลึก ซึ่งอยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ ซึ่งการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะต่อภาพการท่องเที่ยวครบวงจร และยังอาจเดินทางต่อไปยังจุดหมายอื่น ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมายังประเทศไทยได้ด้วย อันเป็นการสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในมุมมองใหม่ ซึ่งจะลดความแออัดของเที่ยวบินที่จะขึ้นลงที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือสนามบินดอนเมืองรวมถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิลงได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตามเที่ยวบิน 3U8185 กว่างโจว-เชียงราย ออกจากกว่างโจว เวลา 19.30 ถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เวลา 21.20 น. ทำการบินสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบินไป/กลับ ในวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ โดยจะบินกลับในวันเดียวกัน ออกจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ด้วยเที่ยวบิน 3U8186 ในเวลา 21.50 น. ซึ่งจะถึงท่าอากาศยานกว่างโจวในเวลา 02.25 น.ในคืนเดียวกัน โดยใช้เครื่องแอร์บัส รุ่น 321 ของสายการบิน SICHUAN AIRLINES

ซึ่งการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศ หางโจว-เชียวราย เป็นมิติใหม่ด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งกีฬา เมืองที่มีวัฒนธรรม และศิลปินที่มีชื่อเสียง มีศักยภาพสูงในด้านการพัฒนา มีความอุดมสมบูรณ์และสะดวก และยังมีวิสัยทัศน์ของการเป็นเมืองที่มีความสะอาด ปลอดภัย และน่ายล ที่จะสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น รวมทั้งยังเป็นการเปิดมุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวในการกระจายเม็ดเงินให้แก่ประชารัฐในการมีบทบาทส่วนร่วมสร้างกิจกรรมสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีกำลังซื้อและความสนใจสูงได้อีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
26/12/62