Uncategorized ข่าว พะเยา

พะเยา ครื้นแครงเฮฮา!!สีสันกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุ

พะเยา ครื้นแครงเฮฮา!!สีสันกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุ

กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา กว่า 19 โรงเรียน ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน สังสรรค์ สร้างความสนุกสนาน โดยมีผู้สูงอายุมากกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา นันทนาการ ท่ามกลางความครื้นเครงเฮฮาให้กับผู้เข้าร่วมงานและกองเชียร์เป็นจำนวนมาก

การแข่งขันปิดตาตีปิ๊บ การแข่งขันยิงหนังสติ๊ก หรือยิงก๋ง รวมทั้งขบวนแห่ กว่า 19 ขบวน ที่มีการแต่งการแต่งกายและนำเอาวิถีวัฒนธรรม ชีวิตของชาวพื้นบ้าน ออกมาถ่ายทอด รวมทั้งการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาของโรงเรียน ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่ทางกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จำนวน 19 โรงเรียน ได้จัดขึ้นที่บริเวณสนามหน้าวัดพระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมการแข่งขันกีฬา เพื่อความสนุกสนานร่าเริง

โดยกิจกรรมการแข่งขันกีฬาได้มีชนิดกีฬา หลากหลายชนิดให้ผู้สูงอายุได้ร่วมการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาที่เหมาะสมกับช่วงอายุวัย ทั้งการแข่งขันปิดตาตีปิ๊บ เตะปิ๊บ การแข่งขันยิงหนังสติ๊ก หรือยิงก๋ง การแข่งขันเปตอง รวมทั้งกีฬาอื่น ซึ่งสร้างความสนุกสนานครื้นเครงเฮฮาให้กับผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ทาง พระครูกิตติวรรณพิพัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่อิง เจ้าอาวาส วัดสันต้นผึ้ง ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ ในพื้นที่ได้ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนผู้สูงอายุขึ้นในปีนี้ ระบุว่า การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ผู้สูงอายุ ในโรงเรียนผู้สูงอายุ เครือข่าย ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกันเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในการที่จะแสดงออกถึงความรู้ความสามารถที่มีอยู่และสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนกัน ในอันที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงและมีจิตใจที่ร่าเริง

https://youtu.be/oJ3waszga9A