ข่าว ร้อยเอ็ด

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด “เข้าวัดวันธรรมสวนะ ไหว้พระสวดมนต์” ณ วัดศิลามงคล บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
“เข้าวัดวันธรรมสวนะ ไหว้พระสวดมนต์” ณ วัดศิลามงคล บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ (28 มกราคม 2562) นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ทุกส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วม”เข้าวัดวันธรรมสวนะ ไหว้พระสวดมนต์” ณ วัดศิลามงคล บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ท่านพระครูสถิตคุณาภิรมย์ รองเจ้าคณะตำบลโนนรัง เจ้าอาวาส.พระอุปัชฌาย์เจ้าคณะตำบลโนนรังเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ.นายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกอบต.โนนรัง.รองนายก.นางกุสุมา จันทรวิภาค ผอ.รพ.สต.โนนรัง และปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนชาวตำบลโนนรังเป็นจำนวนมากได้ร่วมทำบุญตักบาตรในวันนี้

ตามแผนโครงการ”เข้าวัดวันธรรมสวนะไหว้พระสวดมนต์”นโยบายของอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของอีสานชุมชนตำบลโนนรังในครั้งนี้สุภาพบุรุษได้นุ่งโสร่ง สุภาพสตรีได้นุ่งผ้าชิ๋นตามวัตถุประสงค์เมื่อกราบบูชาพระรัตนตรัยเสร็จร่วมทำบุญตักบาตรตามประเพณีในชุมชน
นายอำเภอได้พบปะพูดคุยกับพี่น้อง.นายก/กำนัน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแผนการพัฒนาชุมชนด้านประเพณีวัฒนธรรมให้คงไว้ในชุมชนตำบลโนนรังของเราสืบต่อไป/ร่วมถ่ายพร้อมรับประทานอาหารเพื่อสืบสานประเพณีในชุมชนฯ

/////////////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม
อสม.สังกัดรพ.สต.โนนรัง
ประชาสัมพันธ์จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดร้อยเอ็ด/ประจำตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด