Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ช.ร./มทบ.๓๗ ร่วมกับ หมู่.รส.อ.เมืองเชียงราย, ผู้ใหญ่บ้านดอยฮางนอก หมู่ ๓ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย เติมน้ำแทงค์น้ำประปาหมู่บ้านดอยฮางนอก

เมื่อ ๒๘๑๐๐๐ ก.พ. ๖๒ กกล.รส.จว.ช.ร./มทบ.๓๗ ร่วมกับ หมู่.รส.อ.เมืองเชียงราย, ผู้ใหญ่บ้านดอยฮางนอก หมู่ ๓ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย เติมน้ำแทงค์น้ำประปาหมู่บ้านดอยฮางนอก เนื่องจากน้ำประปาในหมู่บ้านไม่เพียงพอต่อการใช้ ซึ่งทาง กกล.รส.จว.ช.ร./มทบ.37 ได้นำน้ำมาเติมให้ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร
ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย