ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด–(เปิด)การอบรมโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2562

ร้อยเอ็ด–(เปิด)การอบรมโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2562
วันที่ (28 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2562 โดยมีนางนวลจันทร์ พัดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วย อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนอาสาสมัครประกันภัย จำนวน 96 คน เข้าร่วมอบรม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพ สร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนคุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัญญา แต่โดยข้อจำกัดของบุคลากรจึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีอาสาสมัครประกันภัยเพื่อเป็นเครือข่ายให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยสรรหาจากบุคคลทั่วไปในท้องถิ่นที่มีศักยภาพและบทบาทในการใกล้ชิดกับประชาชน เพื่อแบ่งเบาภาระในการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยและช่วยเป็นสื่อกลางในการให้คำแนะนำและช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัย
ณ ห้องประดับเเก้ว โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าว,ประชาสัมพันธ์ผู้นำอช.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด