ข่าว ร้อยเอ็ด

นางเรียน คำสีห์ ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะกรรมการบริหารชมรมฯร่วมกิจกรรมในโครงการชมรมลูกเสือชาวบ้าน

เมื่อ 281000 ก.พ.62 นางเรียน คำสีห์ ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะกรรมการบริหารชมรมฯร่วมกิจกรรมในโครงการชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด อุปถัมภ์โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยได้มอบทุนการศึกษา ชุดนักเรียน สิ่งของเครื่องใช้ ขนม และเลี้ยงอาหารกลางวันโดยนายมงคลชัย ธงทอง รองประธานชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนชมรมวิทยากรฯเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคณะครู ผู้นำหมู่บ้าน ชาวบ้านและผู้ปกครองนักเรียนให้การต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 43 คน ชาย 13 คน หญิง 30 คน ณ โรงเรียนบ้านโนนข่า ม.5 ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญจ.ร้อยเอ็ด โดยโรงเรียนดังกล่าวมีนักเรียนจำนวน 5 คน ครู 3 คน