Reporter&Thai Army

ฉก.ร.7/บก.ควบคุม กกบ.รส.จว.ม.ส. โดย ร.อ.ศิริพงษ์ มูลอำมาตย์ ผบ.ร้อย.ร.721 มอบหมายให้ ร.ท.นิทินันท์ ทนันชัย รอง.ผบ.ร้อย.ร.721 เป็นผู้แทนร่วมกับ จนท.ตร.ชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.ปางมะผ้า,จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอปางมะผ้า,จนท.สำนักปลัด อบต.สบป่อง,ชพส.3113 ดำเนินการจัดกิจกรรมชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่

เมื่อ 270900 มี.ค.62ฉก.ร.7/บก.ควบคุม กกบ.รส.จว.ม.ส. โดย ร.อ.ศิริพงษ์ มูลอำมาตย์ ผบ.ร้อย.ร.721 มอบหมายให้ ร.ท.นิทินันท์ ทนันชัย รอง.ผบ.ร้อย.ร.721 เป็นผู้แทนร่วมกับ จนท.ตร.ชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.ปางมะผ้า,จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอปางมะผ้า,จนท.สำนักปลัด อบต.สบป่อง,ชพส.3113 ดำเนินการจัดกิจกรรมชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ประจำเดือน มีนาคม ณ บ.หนองผาจ้ำ ม.4 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส โดยได้ร่วมรับฟังปัญหาภายในชุมชน ได้แก่ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและปัญหาที่ดินทำกินของราษฎร และได้รณรงค์การงดเผาป่าและพื้นที่การเกษตรในชุมชน เพื่อป้องการเกิดไฟป่าและหมอกควัน จากนั้นได้ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานพัฒนาทำความสะอาดบริเวณอาคารเอนกประสงค์ บ.หนองผาจ้ำ และร่วมกันมอบของให้ผู้ยากไร้ นายเลาขี่ นันทวิลาศสกุล อายุ 85 ปี ผู้พิการทางการได้ยินและมีฐานะยากจน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย