Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.มุกดาหาร ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ บ้านหว้านน้อย อำเภอหว้านใหญ่

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.มุกดาหาร ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ บ้านหว้านน้อย อำเภอหว้านใหญ่

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4 ประจำปี งบประมาณ 2567ณ โรงเรียนบ้านหว้านน้อย อ.หว้านใหญ่ โดยมีนางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร ส่วนราชการ และแพทย์อาสามูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือพอ.สว. ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ให้บริการประชาชน ด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การบริการด้านทันตกรรม การบริการด้านการแพทย์แผนไทยการตรวจหาสารเคมีในเลือด การให้ความรู้และฝึกทักษะตรวจเต้านมตนเอง และยังมีบริการ ทำหมันสุนัขและแมว พร้อมมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่ประชาชน

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ โดยมอบเงิน และสิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน 3 ราย นับเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับบริการทางการแพทย์ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน.