Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ม.แม่โจ้ จัดพิธีกำเนิดลูกแม่โจ้ รุ่น 89 สร้างความภาคภูมิใจให้นักศึกษาใหม่สู่การเป็นลูกแม่โจ้โดยสมบูรณ์

ม.แม่โจ้ จัดพิธีกำเนิดลูกแม่โจ้ รุ่น 89 สร้างความภาคภูมิใจให้นักศึกษาใหม่สู่การเป็นลูกแม่โจ้โดยสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการไตรภาคี ฯ ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และองค์กรนักศึกษา ได้จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่นที่ 89 เพื่อให้นักศึกษาได้สืบสานประเพณี เรียนรู้ถึงวิถี ปรัชญา อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เสริมสร้างความรักความสามัคคี

“พิธีกำเนิดลูกแม่โจ้” ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่สร้างความรักในเกียรติภูมิ และแสดงถึงความเป็นลูกแม่โจ้โดยสมบูรณ์ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้นำองค์กรนักศึกษา พร้อมด้วยขบวนเกียรติยศอัญเชิญสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย นำนักศึกษา เข้าในเส้นทางกำเนิดลูกแม่โจ้ สู่การสัมผัสดิน สัมผัสน้ำ สัมผัสรากฐานวิถีเกษตรไทย ตามรอยประวัติศาสตร์ความเป็นลูกแม่โจ้ ลอดซุ้มธงเกียรติยศมหาวิทยาลัย ข้ามสะพานกำเนิดลูกแม่โจ้ พร้อมรับของที่ระลึก (ผ้าอ้อม)

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี , ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ คณะผู้บริหาร บุคลากร พร้อมด้วยผู้แทนศิษย์เก่าแต่ละรุ่น ร่วมมอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีกับลูกแม่โจ้รุ่น 89 อย่างอบอุ่น.