Reporter&Thai Army

พ.อ.วุฒิ ปฐมเรืองกุล ผบ.ฉก. ทพ.36 ได้มอบเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ให้ ร้อย นขต. จำนวน 6 เครื่อง

เมื่อ 28 ส.ค.61,0830
พ.อ.วุฒิ ปฐมเรืองกุล ผบ.ฉก. ทพ.36 ได้มอบเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ให้ ร้อย นขต. จำนวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ดูแลเขตสุขา/รับผิดชอบของแต่ละหน่วย พร้อมกับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และเน้นย้ำให้กำลังพลอยู่ในระเบียบ วินัย ตามนโยบายของ ผบช.โดยเคร่งครัด ณ บก.ฉก.ทพ.36 ค่ายเทพสิงห์ ต.บ้านกาศ อ.มร./จว.ม.ส.