สถานที่ท่องเที่ยว

พะเยา สืบทอดประเพณีโบราณ ตานก๋วยสลาก (สลากภัต) สืบสานประเพณี ล้านนา

พะเยา สืบทอดประเพณีโบราณ ตานก๋วยสลาก (สลากภัต) สืบสานประเพณี ล้านนา

โรงเรียนอนุบาลพะเยา ร่วมกันจัดงานประเพณี “ตานก๋วยสลาก โดย ที่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร และญาติสนิทมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้ว ตามประเพณีล้านนาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ

 

วันที่ 28 กย 61 คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ร่วมกันจัดงานประเพณี “ตานก๋วยสลาก โดยมีพระภิกษุสงฆ์ ร่วมทำรับการถวายก๋วยสลาก ของคณะครู นักเรียน ที่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร และญาติสนิทมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้ว ตามประเพณีล้านนาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ อีกทั้งยังเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพสาระการเรียนการสอนด้าน ศาสนาและวัฒนธรรม ให้กับนักเรียนด้วย

นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา กล่าวว่า ทางโรงเรียนอนุบาลพะเยาร่วมกับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง การจัดประเพณีตานก๋วยสลาก ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งประเพณี “ตานก๋วยสลาก” หรือภาษาไทยกลางเรียกว่า ประเพณี “สลากภัต”เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่ญาติมิตร ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยก๋วยสลาก จำนวนมาก ที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้ ผลไม้ อาหารคาวหวาน ถูกนำมาไว้ภายใน ตะกร้า หรือชะลอม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม ร่วมสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นล้านนา ให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพ สาระการเรียนการสอนด้าน ศาสนาและวัฒนธรรม แบบบูรณาการ กรอบหลักสูตรของท้องถิ่นด้วย

งานบุญสลากภัตร หรือชาวล้านนาเรียก ประเพณีตานก๋วยสลาก ที่ทางชาวล้านนา มักจะจัดขึ้นเป็นประเพณีสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ในช่วงก่อนวันออกพรรษา ขณะที่ชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้าน ของแต่ละวัด ก็จะมีสลากภัตร เช่นกันอย่างคึกคัก ซึ่งถือเป็นงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของชาวเหนือ