Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พล.ต. บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ.

เมื่อ ๒๖ ต.ค. ๖๑, ๐๙๐๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พล.ต. บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. มอบหมายให้ พ.อ. สุจินต์ ทรัพย์สิน รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. พร้อมด้วย กพ. ชุดแพทย์เคลื่อนที่, ชุดหมอเดินเท้า (เสนารักษ์) และ ชุดแพทย์ฝังเข็มแผนจีน จาก รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.๓๒ จว.ล.ป. ร่วมกับ จนท.สาธารณสุขประจำตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย หลังน้ำลดเข้าสู่สภาวะปกติ ในพื้นที่ ต.บ้านแป้น อ.เมือง จว.ล.พ. โดยได้จัด ชุดหมอเดินเท้า (เสนารักษ์) เข้าตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ตามบ้านเรือนในพื้นที่ฯ พร้อมทั้งมอบยาสามัญประจำบ้าน และ จัดตั้งจุดให้บริการทางการแพทย์, ตรวจสุขภาพ และบริการฝังเข็มแผนจีน ให้แก่ประชาชน
ณ บริเวณ สุสาน บ.แม่ทาหลง ม.๙ ต.บ้านแป้น อ.เมือง จว.ล.พ. โดยมีผู้ที่ให้การช่วยเหลือและเข้ารับบริการฯ แบ่งเป็นแต่ละประเภท ได้แก่ ตรวจ/ปรึกษาสุขภาพ รับยารักษาฯ จำนวน ๓๐ ราย, วัดความดันโลหิต ๒ ราย และ บริการฝังเข็ม ๘๓ ราย รวมจำนวน ๑๑๕ ราย