Uncategorized

นายทุนยอมถอยรื้อรีสอร์ทรุกป่าทุ่งแสลงหลวง

นายทุนยอมถอยรื้อรีสอร์ทรุกป่าทุ่งแสลงหลวง
กรมอุทยานแห่งชาติฯ บังคับใช้กฎหมายมาตรา 22 อย่างเฉียบขาด นายทุนยอมสยบ ยินยอมรื้อถอนเอง คฤหาสน์หรูบ้านทรงไทย และบ้านพักบริวารอีก 2 หลัง ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก
เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 61 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11(พิษณุโลก) นายประชา ตั้งจิตธรรม ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายทักษิณ มงคลคมรัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก ได้เข้าตรวจสอบและควบคุมการรื้อถอน บ้านทรงไทยหรูและสิ่งปลูกสร้างในเขตป่าอุทยานทุ่งแสลงหลวง ซึ่งเป็นของ นายประยูร รัตนวัน นางบุญยัง รัตนวัน เจ้าของคฤหาสน์หรูบ้านทรงไทย และบ้านพักอีก 2 หลัง ที่คณะเจ้าที่

ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจยึดจับกุม ดำเนินคดี ในข้อหายึดถือ ครองครอง ในพื้นทีอุทยานแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านแยง อ.นครไทย ดำเนินคดี ตาม ปจว. ข้อ 5 คดีอาญาที่ 32/2560 ยึดทรัพย์ที่13/2560 เวลา 16.00 น ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ซึ่งต่อมาอัยการจังหวัดพิษณุโลก ได้มีหนังสือที่อส.0042(พล)/5036 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 แจ้งว่าได้ทำการสั่งฟ้อง นายประยูร รัตนวัน และนางบุญยัง รัตนวัน แล้ว
โดยเจ้าหน้าที่ จึงได้ออกประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 22 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ให้นายประยูร รัตนวัน และนางบุญยัง รัตนวัน ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ที่เป็นคฤหาสน์หรู บ้านทรงไทย และบ้านพักอีก 2 หลัง ออกไปให้พ้นในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติฯ จะทำการรื้อถอนโดยจะต้องเสียค่ารื้อถอนและเงินเพิ่ม 25 เปอร์เซ็นต์ให้กับทางราชการอีกประมาณ 5 หมื่นบาท ต่อมานายประยูรฯและนางบุญยัง ยินยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง คฤหาสน์หรูบ้านทรงไทย และบ้านพักอีก 2 หลัง ด้วยตนเอง สำหรับการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถึงแม้คดีอาญายังไม่ถึงที่สุดก็ตาม 

ทั้งนี้การปราบปรามผู้กระทำผิด บุกรุกพื้นที่เขตป่า ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พลเอกสรุศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินคดี นายทุนบุกรุกป่าอย่างเคร่งครัด ดูแลช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2557 ดังกล่าว

ปรีชา นุตจรัส ราย งาน