Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ผบช.ภ.5 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรตามโครงการ Police Hero ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ

ผบช.ภ.5 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรตามโครงการ Police Hero ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดในการประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค 5 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรตามโครงการ Police Hero ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดในการประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค 5 ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.
พิเชษฐ จีระนันตสิน รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.พรพิทักษ์ รู้ยืนยง รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล รอง ผบช.ภ.5 โดยมี ผบก.,รอง ผบก.,ผกก.และ หน.สภ.ในสังกัด ภ.5 และ หน.หน่วยในสังกัด ตร.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภ.5 ร่วมในพิธีดังกล่าว ในการประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค 5 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีรายนามข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.5 เข้ารับมอบเกียรติบัตรตามโครงการ Police Hero ของตำรวจภูธรภาค 5 ประจำเดือน พ.ย.66 ได้แก่

1. ร.ต.ต.สุธรรม ทองเทพ รอง สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่
2. ส.ต.อ.เอกรินทร์ อินทะยศ ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองเชียงใหม่

ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ “ตำรวจมืออาชีพ ดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว” ตามนโยบาย ผบ.ตร. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นศรัทธาแก่ประชาชน ด้วยการเป็น Police Hero ต้นกล้าแห่งความดีให้กับองค์กรต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง