ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวเด่น

กฐินน้ำบูชาพญานาค ครั้งที่ 15 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่งลุ่มน้ำโขง

กฐินน้ำบูชาพญานาค ครั้งที่ 15 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่งลุ่มน้ำโขง

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำพุทธศาสนิกชนตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดบุญกฐินบูชาพญานาค ครั้งที่ 15 โดยประกอบพิธีบนเรือมุกดาหารปริ้นเซส ณ หน้าวัดศรีบุญเรือง อ.เมืองจังหวัดมุกดาหาร โดยมี ดร.กว้าง รอบคอบ อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษาและอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี พร้อมคณะ นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาด ส่วราชการ และประชาชนร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
นายคณิต ปัญติโย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารได้ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ภาคเอกชน และ ผู้มีจิตศรัทธา จัดงานกฐินน้ำบูชาพญานาค นับเป็นครั้งที่ 15 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตามวิถีลุ่มน้ำโขงที่มีความเชื่อว่าพญานาค อาศัยอยู่ใต้บาดาล ในแม่น้ำโขง มีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถปกป้อง คุ้มครอง รักษา ให้ประชาชนมีความร่มเย็น เป็นสุข และมีความปลอดภัย จากภยันต์อันตรายทั้งปวง

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวัฒนธรรมประเพณี และ วิถีชีวิตของคนในลุ่มน้ำโขงซึ่งมีความเชื่อและศรัทธาและบูชาองค์พญานาค และเพื่อขอขมาพระแม่คงคา ปู่เขียวคำชะโนด พราหมณ์นำประธานประกอบพิธีบวงสรวง สักการะบูชาพญานาคลุ่มน้ำโขง จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน โดยมีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญกฐินในครั้งนี้จำนวน 135,591.75 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

หลังจากพิธีสงฆ์ มีการรำบวงสรวงองค์พญานาค โดยนักเรียนจากโรงเรียนมุกดาหาร หลังจากนั้น ผู้ร่วมในพิธีร่วมกันส่งพญานาค ลงสู่บาดาลใต้แม่น้ำโขง โดย การลอยกระทงพญานาค ดอกบัว โปรยข้าวตอก ดอกไม้ ลงสู่แม่น้ำโขง เพื่อขอขมาต่อแม่พระคงคา และบูชาพญานาคลุ่มน้ำโขง เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคลและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตามวิถีแห่งลุ่มน้ำ โขง

Cr. ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร