ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น สถานที่ท่องเที่ยว

อบจ.เชียงใหม่ เชิญร่วมงาน “มนต์เสน่ห์ควายไทย” เชียงใหม่เมืองดอกไม้งาม ครั้งที่ 2

อบจ.เชียงใหม่ เชิญร่วมงาน “มนต์เสน่ห์ควายไทย” เชียงใหม่เมืองดอกไม้งาม ครั้งที่ 2

ร่วมกิจกรรมประกวดควายงาม ชมความสวยงามของควายไทย เอกลักษณ์สำคัญของประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 ธันวาคม 2566 ประกวดควายงามล้านนา และ วันที่ 24 ธันวาคม 2566 ประกวดควายงามระดับประเทศ พบกันวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมตรงข้ามสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อบจ.เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง