Uncategorized

เทคนิคสัตหีบเปิดโครงการอาชีวะอาสาตรวจสอบสภาพรถให้ประชาชนเทศกาลปีใหม่

เทคนิคสัตหีบเปิดโครงการอาชีวะอาสาตรวจสอบสภาพรถให้ประชาชนเทศกาลปีใหม่วันนี้ 27 ธ.ค.62 นายวันชาติ วรรณพราหมณ์ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ผู้แทนนายอำเภอสัตหีบ เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดย มี นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบพร้อมด้วย พ.ต.ท.สมพร สุ่มมาตย์ สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.นาจอมเทียน หัวหน้าสำนักงานขนส่งอำเภอบางละมุง กำนันตำบลนาจอมเทียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1-9ตำบลนาจอมเทียน ผู้จัดการบริษัท รวมยนต์มอเตอร์แลนด์แขกผู้มีเกียรติคณะกรรมการดำเนินงาน ครู และนักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิด ณ หน้าวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับกรมการขนส่งทางบกได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินงานตามโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของการอาชีวศึกษา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ ในด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียน-นักศึกษา ให้ได้ปฏิบัติงานจริงตามวิชาชีพที่ได้ศึกษามา และมีจิตอาสาให้บริการแก่ชุมชน รวมถึงประชาชนที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

นี้โดยการดำเนินงานในโครงการนี้ ได้จัดให้มีบริการตรวจสอบสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์ การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารในเขตอำเภอสัตหีบ และพื้นที่ใกล้เคียงในระหว่างวันที่ 27ธันวาคม 2562- 2มกราคม 2563โดยให้บริการตั้งแต่เวลา08.30-00.30น(จนถึงเที่ยงคืน) ณ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม ความปลอดภัยและช่วยลดอุบัติเหตุอีกทั้งแนะนำเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสัตที่บและพื้นที่ใกล้เคียงให้กับประชาชน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของอำเภอสัตหีบ รวมถึงในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วเทศบาลตำบลบางเสร่และเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ ให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาจะได้เป็นคนดีของสังคม มีจิตอาสา และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดแรงงาน เพราะนอกจากจะได้บุคลากรที่มีทักษะดีแล้ว ยังมีจิตอาสาบริการสังคมซึ่งจะช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และเสริมภาพลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสนี้ กระผมขอขอบคุณหน่วยงานต่งๆ ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในโครงการนี้เป็นอย่างดียิ่ง

https://youtu.be/MyHDHpY1jOU

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก