Uncategorized ข่าว พะเยา

พะเยา รถเริ่ม ติดยาวเหยียด ทยอยกลับบ้านสู่เหนือสุดยอดในสยาม

พะเยา รถเริ่ม ติดยาวเหยียด ทยอยกลับบ้านสู่เหนือสุดยอดในสยาม

วันที่ 27 มกราคม 2562 บรรยากาศบนท้องถนนสายเอเชียหรือถนนพหลโยธินพะเยา-นครสวรรค์ ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ได้มียานพาหนะ ได้ เข้าสู่ตัวเมืองพะเยาและมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดเชียงรายเพื่อกลับภูมิลำเนาและเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กันอย่างคึกคัก ทำให้ท้องถนนเต็มไปด้วยยานพาหนะ ที่ติดกันยาวเหยียด

สภาพบนท้องถนนตามบริเวณจุดทางแยกทางร่วมโดยเฉพาะจุดที่ติดสัญญาณไฟจราจรบริเวณ สี่แยกแม่ต๋ำสี่แยกประตูชัย รถติดยาวเหยียดระยะทาง ยาว2-3 กิโลเมตร ตั้งแต่ช่วงเย็นและช่วงค่ำของคืนวันนี้ ก็ยังมียานพาหนะต่างมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองพะเยาและมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงราย เหนือสุดยอดในสยามเพื่อเที่ยวส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย

สำหรับด้านความปลอดภัย บนท้องถนนทางจังหวัดพะเยาได้ทำการปิดกั้นจุดทางแยกทางร่วมและจุดกลับรถบางจุดที่ เสียงเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุ บนท้องถนน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนพร้อมกับมีการจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกบริการให้กับบรรดาผู้ใช้ยานพาหนะและนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆตลอดเส้นทาง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว

https://youtu.be/bD2AHDx7HYM