Uncategorized ข่าว เชียงราย

อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) -นายกวี ประสมพล และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ให้บริการนักท่องเที่ยว

-เรียนผู้บริหารฯ
เพื่อโปรดทราบ
วันที่ 27 ธันวาคม 2562
อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ)
-นายกวี ประสมพล และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ให้บริการนักท่องเที่ยว

-สถิตินักท่องเที่ยวรวม 5,736 คน
ถ้ำหลวง 3,984 คน
ขุนน้ำนางนอน 1,752 คน
-อุณหภูมิต่ำสุด 18 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 25 องศาเซลเซียส
– ปริมาณน้ำฝน 0 มม
-เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
นายกวี ประสมพล
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติฯ รายงาน