ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

อธิบดีกรมการค้าภายใน ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันรอบสอง หลังประสบปัญหาราคาร่วง  เชิญเกษตรกร ลานเท และโรงงานให้ข้อมูลหาแนวทางแก้ไข  

28 พฤษภาคม 67 ที่โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้เชิญทุกภาคส่วน มาร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์ สภาพปัญหาที่พบ วางแนวทางแก้ปัญหา ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มเป็นอย่างมาก ทั้งที่ ราคา cpo อยู่ที่ 32 บาท เช่นเดียวกับราคาน้ำมันพืชอยู่ที่ 42-46 ต่อขวด แต่ราคาผลปาล์มยังร่วง ซึ่งในวันนี้ราคารับซื้อปาล์มน้ำมันหน้าลานเทประมาณ 3.6 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน กลุ่มผู้ประการลานเท โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จากจังหวัดชุมพร จ.กระบี่ จ.สุราษฎร์ฯและเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกว่า 100 คน เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

ด้านนายสุทธิพันธ์ นุรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) กล่าวในฐานเกษตรกร มองว่า ตอนนี้เกษตรกรลำบากจากที่โรงงานอ้างถึงสภาวะภัยแล้งส่งผลต่อเปอร์เซนน้ำมัน แต่ในภูมิภาคอาเซียนไม่ใช่มีแค่ไทยที่ปลูกปาล์มและประสบปัญหาเอลนีโญ แต่ทำไมที่อื่นเปอร์เซนไม่ลด ซึ่งเปอร์เซนน้ำมันเพียง 1 เปอร์เซน ก็ส่งผลถึงราคาผลปาล์มน้ำมัน เกษตรกรเกิดภาวะขาดทุนหนักในยุคที่ราคาปุ๋ยแพงตอนนี้ราคาที่เกษตรกรอยู่ได้ไม่ควรต่ำกว่า 7 บาท ราคาประกันที่ 4 บาทไม่สามารถนำมาใช้ได้ในยุคนี้ มองว่าโรงงานควรเห็นใจเกษตรกร ทั้งโรงงานและเกษตรกร ต้องยอมถอยกันคนละก้าว ยอมได้กำไรที่น้อยลง เพื่อให้ธุรกิจปาล์มน้ำมันอยู่ได้

โดย นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน หารือหาแนวทางแก้ปัญหา เบื้องต้น ได้วางแนวดำเนินการตรวจสอบความโปรงใสในการรับซื้อผลปาล์มน้ำมัน โดยมีตัวแทนเกษตรกรร่วมตรวจสอบ ทั้งในเรื่องเปอร์เซนน้ำมัน และการหยุดดำเนินการของโรงงาน พร้อมขอความร่วมมือให้มีการรับซื้อผลปาล์มหน้าโรงงานไม่ต่ำกว่า 4.50 บาท ที่ 14 เปอร์เซนน้ำมัน โดยให้โรงสกัดเริ่มซื้อพรุ่งนี้ แต่หากถ้าเปอร์เซนน้ำมันดีขึ้นขอรับซื้อสูงขึ้นตามข้อตกลงเรื่องเปอร์เซนน้ำมัน หากพบมีการกดราคาจะดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนเรื่องของการติดคิวให้โรงสกัดแจ้งคิวต่อลานเทจะได้ไม่ติดคิวที่หน้าโรงงาน พร้อมทั้งกำชับผู้ประกอบการส่งออก ให้มีการส่งออกให้ส่งออกต่อเนื่อง เพื่อระบายสต็อกให้เป็นปกติ

ทั้งนี้อธิบดีกรมการค้าภายในยังฝากถึงลานเทอย่าทำลูกร่วงผิดธรรมชาติ หากพบดำเนินคดี มาตรา 25 ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสได้พานิชย์จังหวัดหรือสายด่วนกรมการค้าภายใน