ข่าวกระแสสังคม

ชาวพังงาร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 4.7 ล้านตัว คืนสู่ทะเลอันดามัน เฉลิมพระเกียรติฯในหลวง ร.10

พังงา/ชาวพังงาร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 4.7 ล้านตัว คืนสู่ทะเลอันดามัน เฉลิมพระเกียรติฯในหลวง ร.10

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณท่าเรือบ้านท่าด่าน ม.1 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น จิตอาสา ประชาชน และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 4,750,000 ตัว เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 อีกทั้งยังเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเชิดชูพระเกียรติคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมการเกษตรกรรม อันเป็นอาชีพหลักของปวงชนชาวไทย และยังมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาแหล่งน้ำในหลายพื้นที่โดยสำนักงานประมงจังหวัดพังงา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น ซึ่งพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยลงทะเลเป็นพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 2 ล้านตัว พันธุ์กุ้งกุลาดำ 2 ล้านตัว และสัตว์น้ำที่จะทำการปล่อยในแหล่งน้ำอื่นอีก 4 แสน 5 หมื่นตัว เป็นการคืนสมดุลสู่ทะเลอันดามัน ให้แพร่ขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้ยั่งยืนต่อไปอโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530