ข่าวกระแสสังคม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จับมือกับชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จับมือกับชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ จ.นราธิวาส จัดโครงการ “ปั่นสองน่องท่องเมืองนรา” มีน่องเหล็กจากทั่วสารทิศร่วมปั่นกว่า 3,000 คน ปั่นจาก อ.เมืองนราธิวาส – น้ำตกซีโป อ.ระแงะ ระยะทาง 40 กม.เพื่อปลูกต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการ “ปั่นสองน่องท่องเมืองนรา” โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พลตรี สมพล ปานกุล ผบ.ฉก.นราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อบจ.นราธิวาส และนักปั่นน่องเหล็กจาก 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งยังมีนักปั่นจาก จังหวัดอื่นๆอีกหลายจังหวัดมาร่วมโครงการ จำนวนกว่า 3,000 คน

นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในเชิงพื้นที่ทางกายภาพของ จ.นราธิวาส มีความเหมาะสมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์รวมทั้งสินค้าทางการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ ทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต แหล่งอรยธรรมเก่าแก่และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การเกษตร ชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยวที่ดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความโดดเด่นเพียงพอในการนำมาจัดกิจกรรมนำร่องส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดสำหรับกลุ่มคนนักปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จึงได้ร่วมกับชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ จ.นราธิวาส จัดทำโครงการปั่นจักรยานท่องเมืองนรา นี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี วิถีชีวิตของชาวจังหวัดนราธิวาสในรูปแบบของการท่องเที่ยว กระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่นราธิวาสเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางภายในชุมชนและบริเวณในเมือง และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย โดยมีนักปั่นจาก จ.นราธิวาสและใกล้เคียง ชุมรมจักรยานในพื้นที่ ประชาชน หัวหน้าส่วนราชการ นักปั่นจากประเทศมาเลเซีย กทม.จำนวนกว่า 3,000 คน โดยมีเส้นทางการปั่นจาก สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ถึง อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป อ.ระแงะ รวมระยะทาง 40 กิโลเมตร พร้อมทั้งมีกิจกรรมร่วมปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 อีกด้วย

ด้านนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าว ยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดีดาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ที่ทรงห่วงใยในสุขภาพของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อันทรงคุณประโยชน์อย่างมากมายให้กับพสกนิกรชาวไทยให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นแสดงออกถึงความจงรักภักดี การปลูกฝังความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ.

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807