Uncategorized

ตาก- ดร.นายกฝอ นครแม่สอด พร้อมคณะผู้บริหารและทีมงาน ออกสำรวจเส้นทางน้ำตามลำห้วยต่างๆในเขตเทศบาลนครแม่สอด นำข้อมูลเส้นทางน้ำไปแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถาวรระยะยาว

ตาก- ดร.นายกฝอ นครแม่สอด พร้อมคณะผู้บริหารและทีมงาน ออกสำรวจเส้นทางน้ำตามลำห้วยต่างๆในเขตเทศบาลนครแม่สอด นำข้อมูลเส้นทางน้ำไปแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถาวรระยะยาว
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด(สท.) ทั้ง 4 เขต และทีมงาน เดินทางลงพื้นที่ออกสำรวจเส้นทางน้ำตามลำห้วยต่างๆในเขตเทศบาลนครแม่สอด ตามข้อสั่งการของนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่ได้มอบหมายให้นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ออกสำรวจเส้นทางน้ำ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครแม่สอดและพื้นที่รอบๆ ในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งในวันนี้คณะของนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มีการสำรวจลำห้วย 5-6 สาย ที่ไหลผ่านเขตเทศบาล เช่นลำห้วยแม่สอด สาขา 1,2,3 ห้วยแห้ง ห้วยแร้ง ห้วยโป่ง ห้วยฟ้าผ่า เพื่อศึกษาเส้นทางการระบายน้ำให้รวดเร็วและฉับไว ไม่ให้มีน้ำท่วมขังในช่วงที่ฝนตกหนัก

 

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่าในปี 2561 เมื่อมีฝน

 

ตกลงมาอย่างหนัก ทำให้ทิศทางของสายน้ำเปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนๆ สืบเนื่องมาจากในพื้นที่นั้นมีการพัฒนามากมาย มีการถมดินและก่อสร้างตามโครงการต่างๆ เมื่อมีการถมดินใหม่ทำให้พื้นที่ที่น้ำเคยผ่านต้องเปลี่ยนทิศไหลไปทั่วจุดที่ไม่เคยท่วม ซึ่งเราต้องมีการสำรวจเส้นทางน้ำเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการศึกษาวางแผนป้องกันน้ำท่วมระยะยาวต่อไป ซึ่งที่ผ่านมานั้นเราสามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัย ในส่วนความรับผิดชอบของเขตเทศบาลนครแม่สอด กว่า 80-90 % รายงานข่าวแจ้งว่า จากการลงพื้นที่สำรวจของนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและทีมงาน เบื้องต้นจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 4 นิ้ว 6 จุด และการขุดลอกคลองและลำห้วยรวมทั้งท่อระบายน้ำในเขตที่อุดตันทำให้น้ำระบายช้า เราต้องเพิ่มการระบายน้ำให้เร็ว ส่วนแผนระยะยาวนั้นจะเสนอทางผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สร้างระบบท่อและรางระบายน้ำรอบนอกเมือง ซึ่งต้องวางแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งกรมทางหลวง-กรมทางหลวงชนบท- โยธาธิการและผังเมือง-สำนักงานป้องกันและบรรเทาภัย-ฯลฯ เพื่อวางแผนวางแนวท่อและรางระบายน้ำ โดยได้มีการนัดหมายเพื่อประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายในการร่วมวางแผนงานในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
//////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน