Uncategorized

พสกนิกร อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

พสกนิกร อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ วัดซับสมอทอด ต.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 8
พร้อมด้วยนางสาวเมตตา สินยะบุตร นายอำเภอบึงสามพัน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานลูกจ้าง ทหาร ตำรวจ ประชาชน โดยมีพระครูสิริพัชโรภาส เจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน เจ้าอาวาสวัดซับสมอทอด พร้อมคณะสงฆ์ อ.บึงสามพัน จัดพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในที่รัชกาล 9
ซึ่งพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อให้พสกนิกรชาวไทย ได้แสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยบำเพ็ญความดีน้อมเกล้าถวายแด่พระราชกุศล และปลูกจิตสำนึก และการสร้างความตระหนักรักและเทิดทูนสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง สืบไป

รุ่งทิพย์ บุญบำรุง/มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์