Reporter&Thai Army

ร้อย รส.ที่ 1(ม.พัน.28 พล.ม.1) จัดกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ จำนวน 2 ชป. รวม 24 นาย เข้าให้การช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ อ.หล่มสัก จว.พ.ช. จากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่ง ไหลท่วมบริเวณ ถนนหน้าวัดศรีสะอาด

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.61เวลา0635 ร้อย รส.ที่ 1(ม.พัน.28 พล.ม.1) จัดกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ จำนวน 2 ชป. รวม 24 นาย เข้าให้การช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ อ.หล่มสัก จว.พ.ช. จากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่ง ไหลท่วมบริเวณ ถนนหน้าวัดศรีสะอาด หมู่ที่ 11 และหน้า อบต.ตาลเดี่ยว หมู่ที่ 4 ต.หล่มสัก จว.พ.ช. มีระดับน้ำสูงประมาณ 30 ซม. รถจักรยานยนต์ รถยนต์ สามารถวิ่งสัญจร ไป-มาได้ ประชาชนบางส่วน บ้านน้ำท่วมแต่สามารถเก็บสิ่งของขึ้นที่สูงได้ทัน เนื่องจากมีการเตรียมการ ไว้พร้อมแล้ว ปัจจุบัน ระดับน้ำเริ่มลดระดับลง รายละเอียดจะรายงานเพื่อกรุณาทราบต่อไป