Reporter&Thai Army

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่พลีกรรมตักน้ำจังหวัดพิจิตร ในการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร