Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ท.ธีระเทพ จันทร์มหา ผบ.มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) ร่วมกับ นายยงยุทธ สุขศิริ นอภ.ป่าซาง, นายลภัสธนัน ยาวิละ นายก อบต.บ้านเรือน, สนง.พัฒนาชุมชน อ.ป่าซาง, หน.ส่วนราชการ อ.ป่าซาง และกำนัน เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฎิบัติการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP

เมื่อ 29 ส.ค.61, 1100 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ท.ธีระเทพ จันทร์มหา ผบ.มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) ร่วมกับ นายยงยุทธ สุขศิริ นอภ.ป่าซาง, นายลภัสธนัน ยาวิละ นายก อบต.บ้านเรือน, สนง.พัฒนาชุมชน อ.ป่าซาง, หน.ส่วนราชการ อ.ป่าซาง และกำนัน เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฎิบัติการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (อ.ป่าซาง) ณ บ.ดอนหลวง ม.7 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จว.ล.พ. โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชนท่องเที่ยวได้ฝึกปฎิบัติเตรียมรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมเยือน อีกทั้งยังส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว และได้เผยแพร่วัฒธรรม ภูมิปัญญา เสน่ห์ของชุมชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 40 คน