Uncategorized

นครแม่สอด=ตำนานหมู่บ้านแม่สอดวิจเลจ หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีป่าล้อม …เราไม่เชื่อว่าเราถูกลืม- ชาวบ้านรวมใจพัฒนาตัวเอง-

นครแม่สอด=ตำนานหมู่บ้านแม่สอดวิจเลจ หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีป่าล้อม …เราไม่เชื่อว่าเราถูกลืม- ชาวบ้านรวมใจพัฒนาตัวเอง- 6 กันยายน 2561 มาร่วม Big Cleaning Day พัฒนาหมู่บ้าน
หมู่บ้านแม่สอดวิลเลจ ถนนสายเอเชีย หมู่ 1 ตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด จังหวัดตาก พื้นที่หมู่บ้านบางส่วนติดต่อกับเขตเทศบาลนครแม่สอด เป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นมา กว่า 30 ปี แล้ว แม่สอดวิจเลจ หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีป่าล้อมรอบ เป็นหมู่บ้านที่สงบท่ามกลางธรรมชาติ มากมายด้วยต้นไม้ ….หมู่บ้านนี้ เหมือนจะถูกลืม แต่ชาวบ้านในหมู่บ้านต่างร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาหมู่บ้านมาโดยตลอดทุกๆปี มีการบริจาคเงินส่วนตัวในแต่ละบ้านเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน นำเงินไปซ่อมแซม ถนนที่พังเสียหายจากฝนตกหนัก ไฟฟ้าหมู่บ้านดับหมดทุกดวง ต้นไม้ต้นหญ้าขึ้นเต็มในช่วงฤดูฝน ทำให้นายพนมพร บุญประเสริฐ นายกสมาคมกู้ชีพ=กู้ภัยนครแม่สอด หรือพร พุทธชาด ที่ชาวบ้านในหมู่บ้านเรียกผู้ใหญ่พร ได้มีการระดมความสามัคคีและสรรพกำลังของชาวบ้านในหมู่บ้าน ทั้งพลังทรัพย์ พลังใจ พลังความคิด มาร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน ดั่งเช่นทุกๆปี… ชาวบ้านในหมู่บ้าน บอกว่าถึงวันนี้เราไม่เชื่อว่าเราจะถูกลืม

พื้นที่ถนนสาธารณะในหมู่บ้านนั้น เจ้าของโรงการได้ยกพื้นที่ให้กับราชการเป็นทางและถนนสาธารณะแล้ว เมื่อหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในพื้นที่ เช่นองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แม่ปะ อ.แม่สอด และเทศบาลนครแม่สอด ก็เข้ามาดูแลบ้างในบางส่วน แต่ยังไม่มากพอที่จะแก้ปัญหา ถนนพังเสียหาย ไฟฟ้าดับ ฯลฯ วันนี้ชาวบ้านจึงจัดวัน Big Cleaning Day ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ตั้งแต่ยามเช้า เป็นต้นไป จึงขอชวนเชิญพี่น้องชาวบ้านในหมู่บ้านร่วมบริจาค ร่วมเสียสละ ในการมาพัฒนาหมู่บ้าน

…เราไม่เชื่อว่าเราถูกลืม แม่สอดวิลเลจ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดกับองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก วันนี้ชาวบ้านที่อาศัยในหมูบ้าน นำโดยนายพนมพร บุญประเสริฐ นายกสมาคมกู้ชีพ=กู้ภัยนครแม่สอด หรือพร พุทธชาติ กำลังเปิดรับบริจาคเพื่อพัฒนาหมู่บ้านแม่สอดวิลเลจ ปรับปรุงถนนทางเข้าหมู่บ้าน เพิ่มไฟฟ้าส่องทาง ตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์…สร้างหมู่บ้านแม่สอดวิลเลจ น่าอยู่ หมู่บ้านเก่าแก่นานนับ 30 ปี คนในหมู่บ้านเชื่อว่า เราไม่เคยถูกลืม ร่วมเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านแม่สอดวิลเลจ พร พุทธชาติ หรือพร รถแห่ โทร 089=5662215….สุดท้ายชาวบ้านฝากขอรับการสนับสนุนจาก อปท.ในพื้นที่ ทั้งเทศบาลนครแม่สอด และ อบต.แม่ปะ มาช่วยพัฒนา และจัดสรรงบประมาณมาลงพื้นที่ด้วย


//////////
ทีมข่าวพัฒนาบ้านเมือง-ชุมชนและสังคม … … รายงาน