Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เชียงราย

เป็นรั้วป้องชาติ เป็นที่พึ่งให้ประชาชน ” ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ ต้อนรับ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 17 ตรวจเยี่ยมการตรวจสภาพพร้อมรบ…ก่อนปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนแม่ฮ่องสอน

” เป็นรั้วป้องชาติ เป็นที่พึ่งให้ประชาชน ” ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ ต้อนรับ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 17 ตรวจเยี่ยมการตรวจสภาพพร้อมรบ…ก่อนปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 พันโท สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้การต้อนรับ พันเอก วันชัย มณีวรรณ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 17 และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการตรวจสภาพความพร้อมรบของ กองร้อยทหารราบที่ 1732 ก่อนออกปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณสนามหน้ากองบังคับการกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย