ข่าวกระแสสังคม

จ.สุโขทัย ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

จ.สุโขทัย ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันนี้ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. ที่วัดราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

โดยมีพระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ สวดเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประธานสงฆ์กล่าวถวายพระพรฯ พระสงฆ์อนุโมทนา จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน กรวดน้ำ รับพร เป็นอันเสร็จพิธี