Uncategorized

พะเยา…นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่จังหวัดพะเยา ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงราย

พะเยา…นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่จังหวัดพะเยา ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงราย

วันนี้ (29 ต.ค.61) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดพะเยา โดยช่วงเช้า เวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรีได้เข้าสักการะพระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา ซึ่งพระเจ้าตนหลวง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนา และเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั่วไป โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองริมกว๊านพะเยา ก่อนที่จะเดินทางไปเป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบสมุดประจำตัว ผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ราษฎร รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน และโครงการตามแนวทางประชารัฐ พร้อมพบปะกับประชาชน และเยี่ยมชมตลาดประชารัฐ รวมถึงศูนย์ฮอมฮักจังหวัดพะเยา เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยาด้วย โดยมี ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและคณะระหว่างลงพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานในจังหวัดพะเยา คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา เพื่อสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปล่อยพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ปลาบึกลงสู่แหล่งน้ำกว๊านพะเยา ก่อนจะเข้าตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพับได้ ภายใต้โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน และพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่มารอให้การต้อนรับ และในช่วงบ่ายคณะได้เดินทางไปตรวจราชการต่อที่ จ.เชียงราย และประชุม คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 ณ จังหวัดเชียงราย ในวันพรุ่งนี้