นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายด้านความมั่นคงจังหวัดเชียงราย

รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายด้านความมั่นคงจังหวัดเชียงราย
//////////////////////
วันนี้ 29 ต.ค.61 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายด้านความมั่นคง ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ความมั่นคงของจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานด้านความมั่นคง รายงานสถานการณ์ความมั่นคงด้านชายแดน ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคมฯ การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฯลฯ

แหล่งข่าวจาก – กรมประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /////// รายงาน ///////////