Reporter&Thai Army

พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท.(ท)/หน.ส่วนประสานงาน กกล. รส.จว.ส.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จว.ส.ท. ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 29 ต.ค. 61 เวลา 15.00 น. พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท.(ท)/หน.ส่วนประสานงาน กกล. รส.จว.ส.ท. ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จว.ส.ท. ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายสุมิตร เกิดกล่ำ รอง ผวจ.ส.ท. เป็นประธาน ณ ห้องศรีสัชนาลัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย