Uncategorized

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ได้ปัจจัยกว่า 2.7 ล้านบาท

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ได้ปัจจัยกว่า 2.7 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.62 พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
พร้อมผู้บังคับบัญชาในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือทั้งในอดีตและปัจจุบัน นำข้า ราชการ ทหาร ลูกจ้างในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาจากพี่น้องประชาชนชาวภาคตะวันออกและคณะศิษยานุศิษย์ พระครูสมุห์สุชิน 

ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมสถิต ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนทำนุบำรุงวัด พระพุทธศาสนา และสาธารณประโยชน์ อื่นๆ ตามประสงค์ของพระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอา วาส ฯ โดย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและการฝังเข็มเพื่อช่วยเหลือประชาชนและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลฯ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย โดยได้จตุปัจจัยจากการทอดกฐินสามัคคี ในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
2,731,958.75 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) โดยร่วมกับผู้มีจิตรศรัทธาถวายจตุปัจจัยดังกล่าวแก่ พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาส วัดธรรมสถิต เพื่อดำเนินการทำนุบำรุงพระพุทธสาสนา ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต่อไป และขอให้กุศลผลบุญทั้งหลายในกาลครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ผู้ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในวันนี้พร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ มีอายุยืนนาน มีวรรณะผิวพรรณผ่องใส มีความสุขทั้งกายและใจ มีพละกำลังที่เข้มแข็ง มีสมบัติในทุกที่ทุกสถานสมดังความตั้งใจทุกประการ

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก