Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

นาย ยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ นายกสโมสรโรตารี เมือง เพชรบูรณ์ ให้ การ ต้อนรับ ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล พร้อมคณะ

*** นาย ยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ นายกสโมสรโรตารี เมือง เพชรบูรณ์ ให้ การ ต้อนรับ ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล พร้อมคณะ

เมื่อ วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ. ห้อง ประชุม อาฟเตอร์ยู เวลา 17:30-19:30 น. ท่าน ทนงศักดิ์ พงษ์ศรี ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารี สากล พร้อมคณะได้ มีโอกาสเยี่ยมสโมสรโรตารี่เพชรบูรณ์ อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ได้การต้อนรับ จากคณะโรตารีเมืองเพชรบูรณ์ โดย ผศ.ดร. ศุภชัย คล่องขยัน ประธานบริหารสโมสรโรตารี่เมืองเพชรบูรณ์ และได้รับฟัง กิจกรรมโครงการของสโมสรโรตารีเพชรบูรณ์ ในปีบริหาร 2562-2563 มีกิจกรรมต่างๆ หลายกิจกรรม ด้วยกัน เช่น โครงการปรับเปลี่ยนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการมอบพันธุ์พืชผักส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ โครงการให้ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์

 

โครงการมอบพันธุ์ปลาดุกส่งเสริมการเลี้ยงปลาไว้บริโภคและเพิ่มรายได้ โครงการสอนชาวบ้านทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกไร้สารเคมีเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมโครงการต้านภัยยาเสพติด โครงการตรวจสุขภาพชาวบ้านหาสารเคมีตกค้างในร่างกายโครงการหมู่บ้านน่าอยู่ โครงการห้องสมุดรักการอ่านมีการมอบทุนการศึกษามีการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สอนเยาวชน ว่ายน้ำ และโครงการอบรมเยาวชน RYLA โครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยนYE โครงการมอบแว่นตาผู้สูงอายุ โครงการมอบเสื้อกันหนาว

และโครงการเลี้ยงอาหารคนตาบอด โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันในเด็กนักเรียนที่อยู่ในชุมชนโครงการแม่และเด็กอบรมกับโรงพยาบาลคนตั้งท้อง โครงการก่อตั้ง โรตาแร็คชุมชน บ้านไร่ โครงการน้ำดื่มน้ำสะอาด และโครงการ ที่นอนลมแก่ผู้ป่วยติดเตียงทั้งนี้โครงการต่างๆจะดำเนินการภายใน กิจกรรมของ ปีบริหาร เป้าหมายพื้นฐานของสโมสรโรตารี่ เมืองเพชรบูรณ์ พัฒนาสโมสรให้เป็นสโมสรที่มีการดำเนินการอย่างมีคุณภาพ รักษาและเพิ่มสมาชิกของสโมสรได้ ดำเนินโครงการที่สามารถสนองความต้องการของชุมชนได้ สนับสนุนมูลนิธิโรตารี โดยเข้าร่วมโปรแกรมและสมทบทุนได้ ท้ายนี้ ทีมงาน นิตยสาร ตำรวจ สถานีประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับเกียรติ เข้าร่วม ประชุม กลับ สโมสรโรตารี เมืองเพชรบูรณ์ด้วย ถือว่าเป็นเกียรติ กับทีมงาน ต้องขอแสดงความขอบคุณด้วยครับ

…ภาพ/ข่าว ทีมงาน นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ … นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม