Uncategorized ข่าวรัฐสภา

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นายเควิน ฉ็อก (H.E. Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นายเควิน ฉ็อก (H.E. Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย

ในโอกาสแนะนำตัวเข้ารับหน้าที่ โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ในฐานะรองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์ และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรอง

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน