Uncategorized ข่าวรัฐสภา

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง นายมูฮัมหมัด ฟารุกข่าน (H.E. Mr. Muhammad Faruk Khan) ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศรัฐสภาสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง นายมูฮัมหมัด ฟารุกข่าน (H.E. Mr. Muhammad Faruk Khan) ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศรัฐสภาสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2562 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งหารือในประเด็นความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนแก่ชาวโรฮิงญาที่อพยพย้ายถิ่นฐาน โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ นายสมชาย หาญหิรัญ รองประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม คนที่หนึ่ง นายจรินทร์ จักกะพาก รองประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน คนที่สอง และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรอง

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน