Uncategorized

ทัพเรือภาคที่ 1 นำกำลังพลร่วมประกอบพิธีเจริญพระ พุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

ทัพเรือภาคที่ 1 นำกำลังพลร่วมประกอบพิธีเจริญพระ พุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิ กายน 2562 นาวาเอก เอกราช เครือชะเอม รองผู้อำนวยการ กองสื่อสาร ทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1) กองทัพเรือ เป็นผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วยกำลังพล 30 นาย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 โดยมี นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธี ณ วัดรังสีสุนทร ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ได้เป็นประธานประกอบพิธีจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระ บรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสม เด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าบรมพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จากนั้นทุกคนร่วมกันอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์นำผู้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นทุกคนร่วมกันเจริญสมาธิภาวนา เป็นเวลา 99 วินาที และกรวดน้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ก่อนที่ประธานในพิธีนำทุกคนกราบลาพระรัตนตรัย และถวายความเคารพลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นเสร็จพิธี

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
ภาพ/ข่าวจาก แผนก ปจว./ปชส. กพร.บก.ทรภ.1